ΣΚΟΠΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ο σκοπός που δημιουργήθηκε αυτό το ιστολόγιο (istoria-archaiologia.blogspot.com) είναι να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της Ελληνικής Ιστορίας και προϊστορίας μέσα από τα γραφόμενα των αρχαίων Ελλήνων, Λατίνων αλλά και Βυζαντινών συγγραφέων. Δεν είναι εύκολο διότι απαιτείται υπομονή, διαύγεια και πολλές ώρες έρευνας, ούτως ώστε αυτά που θα γράφονται να είναι απολύτως έγκυρα. Οι πληροφορίες που θα παρατίθενται με νηφαλιότητα και σοβαρότητα, χωρίς διάθεση προγονολατρείας, έχουν καθαρά εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.Παρ'oλ'αυτά, για τα όποια λάθη υποπέσουν στην αντίληψη του σεβαστού αναγνώστη, οι συγγραφείς εκ τον προτέρων ζητούν συγνώμη.- ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ: erevna@freemail.grΟΜΗΡΟΣ

ΠΟΤΕ ΕΖΗΣΕ Ο ΟΜΗΡΟΣ;
ΛΕΞΙΚΟ ΣΟΥΙΔΑ
ΟΜΗΡΟΣ: Ο ποιητής Μέλητος του εν Σμύρνη ποταμού και Κριθηίδος, Ως δέ άλλοι, Απόλλωνος και Καλλιόπης της μούσης, ως δέ Χάραξ ο ιστορικός. Μαίονος ή Μητίου και Ευμήτιδος μητρός, κατά δέ άλλους Τηλεμάχου του Οδυσσέως και Πολυκάστης της Νέστορος.
Έστι δέ η του γένους τάξις κατά τον ιστορικόν Χάρακα αύτη: Αιθούσης Θράσσης Λίνος, του δέ Πίερος, του δέ Οίαγρος, του δέ Ορφεύς, του δέ Δρης , του δέ Ευκλέης , του δέ Ιδμονίδης, του δέ Φιλοτερπής, του δέ Εύφημος, του δέ Επιφράδης, του δέ Μελάνωπος, του δέ Αππελλής, του δέ Μαίων, ός ήλθεν άμα ταις Αμαζόσιν εν Σμύρνη, και γήμας Ευμήτιν την Ευεπούς του Μελησιγένους εποίησεν Όμηρον.... Και γέγονε δέ πρό του τεθήναι την α' ολυμπιάδα (1η ολυμπιάδα), προ ενιαυτών νζ'(57).
Πορφύριος δέ εν τη "φιλοσόφω ιστορία" πρό ρλβ'(132) φησίν. Ετέθη δέ αύτη (η 1η ολυμπιάδα) μετά την Τροίας άλωσιν ενιαυτοίς ύστερον υζ'(407). Τινές δέ μετά ρξ'(160) μόνους ενιαυτούς της Ιλίου αλώσεως τετέχθαι ιστορούσιν Όμηρον. Ο δέ ρηθείς Πορφύριος μετά σοε'(275).
ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΝ
...Τα δέ από της Ιλίου αλώσεως μέχρι της πρώτης ολυμπιάδος ουδ' αυτά μεν ηξιώθη μνήμης εντελούς. Όμως δ' ο Πορφύριος εν το πρώτω της "φιλοσόφου ιστορίας " ωδέ πως επιτέμνεται προς λέξιν:
Πορφυρίου από του πρώτου λόγου την φιλοσόφου ιστορίας.
Από της αλώσεως Ιλίου επί την των Ηρακλειδών κάθοδον έτη π' (80) φησίν είναι Απολλόδωρος. Από δέ της καθόδου εις την Ιωνίας κτίσιν έτη ξ' (60). Εντεύθεν εις Λυκούργου έτη θ' (9) και εκατόν και πεντήκοντα (159). Από δέ Λυκούργου εις την πρώτην ολυμπιάδα οκτώ και εκατόν (108). Τα δέ πάντα από της αλώσεως Ιλίου επί την πρώτην ολυμπιάδα έτη επτά και υ'(407).
(στο πάνω απόσπασμα κρατάμε τη χρονολογία που εμφανίζεται ο Λυκούργος, δηλαδή το 884 π.Χ. περίπου, θέτοντας υπόψιν ως χρονολογία για την πτώση της Τροίας αυτή του Απολλοδώρου που είναι το 1183 π.Χ. και με βάση αυτή κάνει τους υπολογισμούς και ο Πορφύριος και ο Ευσέβιος. Η πληροφορία αυτή είναι πολύ χρήσιμη έαν την παραλληλίσουμε με την παρακάτω πληροφορία του Στράβωνα.)
ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ
Γεωγραφικών Ι' κεφάλαιο IV 19
...(Λυκούργος) εντυχόντα δ', ως φασί τινες, και Ομήρω διατρίβοντι εν Χίω...
δηλαδή: "ο Λυκούργος, λένε κάποιοι ότι συνάντησε και τον Όμηρο, τότε που βρισκόταν στη Χίο..."
Υπάρχει και ένα άλλο απόσπασμα από τον Παυσανία τον περιηγητή στο βιβλίο του "Ηλειακά", που κατεβάζει την εποχή που ακμάζει ο Όμηρος σε σχέσει με το ως άνω. Αυτή είναι περίπου στα 776 π.Χ. την εποχή δηλαδή της πρώτης ολυμπιάδας. Το απόσπασμα έχει ως εξής:
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ - ΗΛΕΙΑΚΑ
κεφάλαιο 4 παράγραφος 5
...Χρόνω δέ ύστερον Ίφιτος, γένος μεν ών από Οξύλου ηλικίαν δέ κατά Λυκούργον τον γράψαντα Λακεδαιμονίοις τους νόμους, τον αγώνα διέθηκεν εν Ολυμπία, πανήγυρίν τε Ολυμπικήν αύθις εξ αρχής και εκεχειρίαν κατεστήσατο...
δηλαδή: Ύστερα από χρόνια ο Ίφιτος που καταγόταν από το γένος του Οξύλου, και ήταν σύγχρονος του Λυκούργου που έγραψε τους νόμους στους Λακεδαιμονίους, τον αγώνα οργάνωσε στην Ολυμπία και κατέστησε την Ολυμπική γιορτή αλλά και την εκεχειρία...