ΣΚΟΠΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ο σκοπός που δημιουργήθηκε αυτό το ιστολόγιο (istoria-archaiologia.blogspot.com) είναι να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της Ελληνικής Ιστορίας και προϊστορίας μέσα από τα γραφόμενα των αρχαίων Ελλήνων, Λατίνων αλλά και Βυζαντινών συγγραφέων. Δεν είναι εύκολο διότι απαιτείται υπομονή, διαύγεια και πολλές ώρες έρευνας, ούτως ώστε αυτά που θα γράφονται να είναι απολύτως έγκυρα. Οι πληροφορίες που θα παρατίθενται με νηφαλιότητα και σοβαρότητα, χωρίς διάθεση προγονολατρείας, έχουν καθαρά εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.Παρ'oλ'αυτά, για τα όποια λάθη υποπέσουν στην αντίληψη του σεβαστού αναγνώστη, οι συγγραφείς εκ τον προτέρων ζητούν συγνώμη.- ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ: erevna@freemail.grΤΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΟΤΕ ΕΖΗΣΕ Ο ΟΜΗΡΟΣ;

(ΨΕΥΔΟ-ΗΡΟΔΟΤΟΥ)
< Ηροδότου Αλικαρνασσήος: Περί Ομήρου γενέσιος και βιοτής>

αρχαίο κείμενο:


...περί δ' ηλικίης της Ομήρου εκ των δ'αν επισκεπτόμενος ακριβώς και ορθώς λογίζοιτο. Από γαρ της Ίλιον στρατηίης , ην Αγαμέμνων και Μενέλαος ήγειραν, έτεσιν ύστερον εκατόν και τριάκοντα (130) Λέσβος ωκίσθη κατά πόλεις, πρότερον εούσα άπολις. Μετά δέ Λέσβον οικισθείσαν έτεσιν ύστερον είκοσι (20) Κύμη η Αιολιώτις και Φρικωνίς καλεομένη ωκίσθη. Μετά δε Κύμην οκτωκαιδέκα (18) έτεσιν ύστερον Σμύρνα υπό Κυμαίων κατωκίσθη και εν τούτω γίνεται Όμηρος. Αφ' ου δ' Όμηρος εγένετο έτεα έστιν εξακόσια εικοσιδύο (622) μέχρι της Ξέρξεω διαβάσεως, ην στρατευσάμενος επί τους Έλληνας και ζεύξας τον Ελλήσποντον διέβη εκ της Ασίας ες την Ευρώπην. Από δε τούτου ρηιδίως εστίν αριθμήσαι τον χρόνον τω εθέλοντι ζητείν εκ των αρχόντων των Αθήνησιν. Των δέ Τρωικών ύστερον γέγονεν Όμηρος έτεσιν εκατόν εξήκονταοκτώ.(168)

(δεν μεταφράζουμε το απόσπασμα διότι είναι πολύ εύκολο στην ανάγνωση και κατανόησή του)