ΣΚΟΠΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ο σκοπός που δημιουργήθηκε αυτό το ιστολόγιο (istoria-archaiologia.blogspot.com) είναι να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της Ελληνικής Ιστορίας και προϊστορίας μέσα από τα γραφόμενα των αρχαίων Ελλήνων, Λατίνων αλλά και Βυζαντινών συγγραφέων. Δεν είναι εύκολο διότι απαιτείται υπομονή, διαύγεια και πολλές ώρες έρευνας, ούτως ώστε αυτά που θα γράφονται να είναι απολύτως έγκυρα. Οι πληροφορίες που θα παρατίθενται με νηφαλιότητα και σοβαρότητα, χωρίς διάθεση προγονολατρείας, έχουν καθαρά εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.Παρ'oλ'αυτά, για τα όποια λάθη υποπέσουν στην αντίληψη του σεβαστού αναγνώστη, οι συγγραφείς εκ τον προτέρων ζητούν συγνώμη.- ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ: erevna@freemail.grΟ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΔΟΝΙΟΥ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Βιβλίο Ζ' (Πολύμνια)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΔΟΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΡΣΗ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

αρχαίο κείμενο:

"... μετ' αυτόν δέ Μαρδόνιος έλεγε “ω δέσποτα, ο μόνον εις των γενομένων Περσέων άριστος αλλά και των εσομένων, ος τα τε άλλα λέγων επίκεο άριστα και αληθέστατα, και Ίωνας τους εν τη Ευρώπη κατοικημένους ουκ εάσεις καταγελάσαι ημίν εόντας αναξίους. και γαρ δεινόν αν είη πρήγμα, ει Σάκας μεν και Ινδούς και Αιθίοπας τε και Ασσυρίους άλλα τε άθνεα πολλά και μεγάλα αδικήσαντα Πέρσας ουδέν, αλλά δύναμιν προσκτάσθαι βουλόμενοι, καταστρεψάμενοι δούλους έχομεν, Ελληνας δέ υπάρξαντας αδικίης ου τιμωρησόμεθα·
τί δείσαντες; κοίην πλήθεος συστροφήν; κοίην δέ χρημάτων δύναμιν; των επιστάμεθα μεν την μάχην, επιστάμεθα δέ την δύναμιν εούσαν ασθενέα· έχομεν δέ αυτών παίδας καταστρεψάμενοι, τούτους οι εν τη ημετέρη κατοικημένοι Ίωνες τε και Αιολέες και Δωριέες καλέονται. επειρήθην δέ και αυτός ήδη απελαύνων επί τους άνδρας τούτους υπό πατρός του σου κελευσθείς, και μοι μέχρι Μακεδονίης ελάσαντι και ολίγον απολιπόντι ες αυτάς Αθήνας απικέσθαι ουδείς ηντιώθη ες μάχην. καιτοι γε εώθασι Έλληνες, ως πυνθάνομαι,αβουλότατα πολέμους ίστασθαι υπό τε αγνωμοσύνης και σκαιότητος. επεάν γαρ αλλήλοισι πόλεμον προείπωσι, εξευρόντες το κάλλιστον χωρίον και λειότατον, ες τούτο κατιόντες μάχονται, ώστε συν κακώ μεγάλο οι νικώντες απαλλάσσονται· περί δέ των εσσουμένων ουδέ λέγω αρχήν· εξώλεες γαρ δέ γινονται· τους χρήν εόντας ομογλώσσους κήρυξι τε διαχρεωμένους και αγγέλοισι καταλαμβάνειν τας διαφοράς και παντί μάλλον η μάχησι· ει δέ πάντως έδεε πολεμέειν προς αλλήλους, εξευρίσκειν χρην τη εκάτεροι εισί δυσχειρωτότατοι και ταύτη πειράν. τρόπω τοίνυν ου χρηστώ Έλληνες διαχρεώμενοι, εμέο ελάσαντος μέχρι Μακεδονίης γης, ουκ ήλθον ες τούτου λόγον ώστε μάχεσθαι.
"


απόδοση στη νεοελληνική:

...μετά από αυτόν (τον Ξέρξη) ο Μαρδόνιος είπε " ω δέσποτα είσαι ο μόνος άριστος από τους Πέρσες που έχουν γεννηθεί, αλλά και από όσους θα γεννηθούν , αυτά που είπες είναι άριστα και αληθέστατα , ότι τους Ίωνες που ζουν στην Ευρώπη δεν θα αφήσεις να μας περιγελούν αφού δεν είναι άξιοι για κάτι τέτοιο. Και είναι δεινό ενώ έχουμε κατακτήσει Σάκες , Ινδούς , Αιθίοπες , Ασσυρίους και άλλα έθνη που δεν μας έβλαψαν , τους Έλληνες που μας αδίκισαν να μην τους τιμωρήσουμε.
Τι να φοβηθούμε; Το πλήθος τους; Την χρηματική τους δύναμη; Ξέρουμε οτι έχουν ασθενή δύναμη , έχουμε δέ , καταστρέψει τους ημέτερούς τους που ονομάζονται Ίωνες, Αιολείς και Δωριείς.
Έχω εμπειρία απ' αυτούς όταν εξεστράτευσα εναντίον τους κατόπιν διαταγής του πατέρα σου, προχώρησα μάλιστα μέχρι τη Μακεδονία και λίγο ακόμα θα έφτανα στην Αθήνα και κανείς δεν με αντιμετώπισε σε μάχη.
Οι Έλληνες καθώς πληροφορούμαι ξεκινούν για πόλεμο χωρίς βούληση και απερίσκεπτα.'Οταν κηρύξουν τον πόλεμο μεταξύ τους , βρίσκουν το καλύτερο και ομαλότερο έδαφος και δίνουν την μάχη ώστε οι νικητές να έχουν τις λιγότερες απώλειες.
Ε λοιπόν αυτοί οι Έλληνες με τις παράξενες συνήθειες, ενώ προχώρησα μέχρι την Μακεδονία , ακόμα και γι' αυτόν το λόγο δεν μου αντιπαρατάχθηκαν.ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΣΧΟΛΙΟ

Οι δύο τελευταίες σειρές έχουν μεγάλη σημασία, για το πως αντιλαμβάνονταν όχι μόνο οι Έλληνες , αλλά και οι αλλόφυλοι Πέρσες την περιοχή της Μακεδονίας στην αρχαϊκή εποχή. Οι Πέρσες σαφέστατα , όπως φαίνεται από το απόσπασμα , θεωρούν την Μακεδονία ελληνική περιοχή και αυτό είναι που τους κάνει εντύπωση - ότι ενώ " ελάσαντος μέχρι Μακεδονίης γης ουκ ήλθον ες τούτου λόγον ώστε μάχεσθε" δηλαδή ακόμα και όταν οι Πέρσες προέλαυναν στην γη της Μακεδονίας οι Έλληνες δείλιασαν και δεν αντιπαρατάχθηκαν ούτε και γι'αυτόν τον λόγο .
Φυσικά γνωρίζουμε ότι κάποιοι θολοκουλτουριάριδες ερμηνεύουν αυθαίρετα και κατά το δοκούν τα αποσπάσματα αυτά , συμπράττοντας εκούσια ή ακούσια με τους εχθρούς της Ελλάδος. Βαριά λέξη το καταλαβαινουμε , αλλά πως αλλιώς μπορούν να χαρακτηρισθούν , αυτοί που διεκδικούν ελληνικά εδάφη , μέσα από την προσπάθεια πλαστογράφησης της πραγματικής ιστορίας ;;;