ΣΚΟΠΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ο σκοπός που δημιουργήθηκε αυτό το ιστολόγιο (istoria-archaiologia.blogspot.com) είναι να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της Ελληνικής Ιστορίας και προϊστορίας μέσα από τα γραφόμενα των αρχαίων Ελλήνων, Λατίνων αλλά και Βυζαντινών συγγραφέων. Δεν είναι εύκολο διότι απαιτείται υπομονή, διαύγεια και πολλές ώρες έρευνας, ούτως ώστε αυτά που θα γράφονται να είναι απολύτως έγκυρα. Οι πληροφορίες που θα παρατίθενται με νηφαλιότητα και σοβαρότητα, χωρίς διάθεση προγονολατρείας, έχουν καθαρά εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.Παρ'oλ'αυτά, για τα όποια λάθη υποπέσουν στην αντίληψη του σεβαστού αναγνώστη, οι συγγραφείς εκ τον προτέρων ζητούν συγνώμη.- ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ: erevna@freemail.grΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Α΄) Ο ΜΑΚΕΔΩΝ

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Βιβλίο Θ΄ (Καλλιόπη)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ , ΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ , ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ.

αρχαίο κείμενο:

...μετά δέ την επειρώτησιν των χρησμών και παραίνεσιν την εκ Μαρδονίου νύξ τε εγίνετο και ές φυλακάς ετάσσοντο. ως δέ πρόσω της νυκτός προελήλατο και ησυχίη εδόκεε είναι ανά τα στρατόπεδα και μάλιστα οι άνθρωποι είναι εν ύπνο, τηνικαύτα προσελάσας ίππω πρός τας φυλακάς τας Αθηναίων Αλέξανδρος ο Αμύντεω, στρατηγός τε εών και βασιλεύς Μακεδόνων, εδίζητο τοίσι στρατηγοίσι ες λόγους ελθείν. των δέ φυλάκων οι μεν πλεύνες παρέμενον, οι δ΄ έθεον επί τους στρατηγούς, ελθόντες δέ έλεγον ως άνθρωπος ήκοι επ΄ ίππου εκ του στρατοπέδου του Μύδων, ος άλλο μεν ουδέν παραγυμνοί έπος, στρατηγούς δέ ονομάζων εθέλειν φησί ες λόγους ελθείν.
οι δέ επεί ταύτα ήκουσαν, αύτικα είποντο ες τας φυλακάς· απικομένοισι δέ έλεγε Αλέξανδρος τάδε.
"άνδρες Αθηναίοι, παραθήκην υμίν τα έπεα τάδε τίθεμαι, απόρρητα ποιεύμενος πρός μηδένα λέγειν υμέας άλλον ή Παυσανίην, μη με και διαφθείρητε· ού γαρ αν έλεγον, ει μη μεγάλως εκηδόμην συναπάσης της Ελλάδος. αυτός τε γαρ Έλλην γένος ειμί τωρχαίον και αντ΄ ελευθέρης δεδουλωμένην ουκ αν εθέλοιμι οράν την Ελλάδα. λέγω δέ ων ότι Μαρδονίω τε και τη στρατιή τα σφάγια ου δύναται καταθύμια γενέσθαι· πάλαι γαρ αν εμάχεσθε. νυν δέ οι δέδοκται τα μεν σφάγια εάν χαίρειν, αμ΄ ημέρη δέ διαφωσκούση συμβολήν ποιέεσθαι· καταρρώδηκε γαρ μη πλεύνες συλλεχθήτε, ως εγώ εικάζω. προς ταύτα ετοιμάζεσθε. ην δέ άρα υπερβάληται την συμβολήν Μαρδόνιος και μη ποιέηται, λιπαρέετε μένοντες· ολιγέων γαρ σφι ημερέων λείπεται σιτία. ην δέ υμίν ο πόλεμος όδε κατά νόον τελευτήση, μνησθήναι τινά χρη και εμεύ ελευθερώσιος πέρι, ος Ελλήνων είνεκα ούτω έργον παράβολον έργασμαι υπό προθυμίης, εθέλων υμίν δηλώσαι την διάνοιαν την Μαρδονίου, ίνα μη επιπέσωσι υμίν εξαίφνης οι βάρβαροι μη προσδεκομένοισί κω. ειμί δέ Αλέξανδρος ο Μακεδών ". ο μεν ταύτα είπας απήλαυνε οπίσω ες το στρατόπεδον και την εωυτού τάξιν.

Πιστεύουμε ότι τα σχόλια περιτεύουν...

--------------------------------------------------------------------------------

ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Βιβλίο Η΄ (Ουρανία)

αρχαίο κείμενο:

...Αμύντεω παις ην Αλέξανδρος, Αμύντης δέ Αλκέτεω, Αλκέτεω δέ πατήρ ην Αέροπος, του δέ Φίλιππος, Φιλίππου δέ Αργαίος, του δέ Περδίκκης ο κτησάμενος την αρχήν.


απόδοση:


...του Αμύντα παιδί ήταν ο Αλέξανδρος , ο Αμύντας ήταν γιος του Αλκέτα , ο Αλκέτας δέ είχε πατέρα τον Αέροπο , ο Αέροπος είχε πατέρα τον Φίλιππο , ο Φίλιππος είχε πατέρα τον Αργαίο και ο Αργαίος είχε πατέρα τον Περδίκκα...