ΣΚΟΠΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ο σκοπός που δημιουργήθηκε αυτό το ιστολόγιο (istoria-archaiologia.blogspot.com) είναι να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της Ελληνικής Ιστορίας και προϊστορίας μέσα από τα γραφόμενα των αρχαίων Ελλήνων, Λατίνων αλλά και Βυζαντινών συγγραφέων. Δεν είναι εύκολο διότι απαιτείται υπομονή, διαύγεια και πολλές ώρες έρευνας, ούτως ώστε αυτά που θα γράφονται να είναι απολύτως έγκυρα. Οι πληροφορίες που θα παρατίθενται με νηφαλιότητα και σοβαρότητα, χωρίς διάθεση προγονολατρείας, έχουν καθαρά εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.Παρ'oλ'αυτά, για τα όποια λάθη υποπέσουν στην αντίληψη του σεβαστού αναγνώστη, οι συγγραφείς εκ τον προτέρων ζητούν συγνώμη.- ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ: erevna@freemail.grΗ ωφελιμότητα της Ιστορίας


Η ωφελιμότητα της Ιστορίας.

ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1ος π.Χ. αιώνας


Αρχαίο κείμενο-Απόσπασμα 1

" Τοις τάς κοινάς ιστορίας πραγματευσαμένοις , μεγάλας χάριτας απονέμειν δίκαιον πάντας ανθρώπους , ότι τοις ιδίοις πόνοις ωφελήσε τόν κοινόν βίον εφιλοτιμήθησαν. "

Ελεύθερη απόδοση στη νεοελληνική:

"Σε αυτούς που πραγματεύονται την γενική ιστορία,μεγάλη χάρη πρέπει να απονέμουν όλοι οι άνθρωποι,διότι φιλοτιμήθηκαν με τους προσωπικούς τους μόχθους, να ωφελήσουν την ανθρώπινη κοινωνία".

----------------------------------------------------------------------------------------------

Αρχαίο κείμενο-Απόσπασμα 2

"...Η μέν γάρ εκ της πείρας εκάστου μάθησις μετά πολλών πόνων και κινδύνων ποιεί των χρησίμων έκαστα διαγιγνώσκειν. "

Ελεύθερη απόδοση στη νεοελληνική:

"Η μάθηση (ή η γνώση) που προέρχεται από την πείρα μετά από πολλούς μόχθους και κινδύνους , να πράττει τα χρήσιμα κάνει ικανό τον άνθρωπο".

------------------------------------------------------------------------------------------------

Αρχαίο κείμενο-Απόσπασμα 3

"...Η δέ διά της ιστορίας περιγινομένη σύνεσις των αλλοτρίων αποτευγμάτων τε και κατορθωμάτων απείρατον κακών έχει την διδασκαλίαν. "

Ελεύθερη απόδοση στη νεοελληνική:

"Η κατανόηση των κακών επιτευγμάτων και κατορθωμάτων (των ανθρώπων) μέσα από την ιστορία, μας διδάσκει πως να τα αποφεύγουμε."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Αρχαίο κείμενο-Απόσπασμα 4

"...Συμβάλλεται δ' αύτη και προς λόγου δύναμιν, ου κάλλιον έτερον ουκ αν τις ραδίως εύροι.
τούτω γαρ οι μεν Έλληνες των βαρβάρων, οι δε πεπαιδευμένοι των απαιδεύτων προέχουσι."

Ελεύθερη απόδοση στη νεοελληνική:

"Συμβάλλει δε (η ιστορία) και στη δύναμη του λόγου. Δεν βρίσκεις εύκολα κάτι ομορφότερο από αυτόν (τον λόγο) . Αυτός είναι η αιτία που κάνει ανώτερους τους Έλληνες από τους βαρβάρους και τους πεπαιδευμένους από τους απαίδευτους".