ΣΚΟΠΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ο σκοπός που δημιουργήθηκε αυτό το ιστολόγιο (istoria-archaiologia.blogspot.com) είναι να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της Ελληνικής Ιστορίας και προϊστορίας μέσα από τα γραφόμενα των αρχαίων Ελλήνων, Λατίνων αλλά και Βυζαντινών συγγραφέων. Δεν είναι εύκολο διότι απαιτείται υπομονή, διαύγεια και πολλές ώρες έρευνας, ούτως ώστε αυτά που θα γράφονται να είναι απολύτως έγκυρα. Οι πληροφορίες που θα παρατίθενται με νηφαλιότητα και σοβαρότητα, χωρίς διάθεση προγονολατρείας, έχουν καθαρά εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.Παρ'oλ'αυτά, για τα όποια λάθη υποπέσουν στην αντίληψη του σεβαστού αναγνώστη, οι συγγραφείς εκ τον προτέρων ζητούν συγνώμη.- ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ: erevna@freemail.grΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
(εκ των "Αττικών" του Παυσανία)
-αρχαίο κειμενο-
"Ακταίον λέγουσιν εν τη νυν Αττική βασιλεύσε πρώτον. Αποθανόντος δέ Ακταίου, Κέκροψ εκδέχεται την αρχήν θυγατρί συνοικών Ακταίου, (διαδέχτηκε στον θρόνο επειδή ήταν σύζυγος της κόρης του Ακταίου) και οι γίνοντες θυγατέρες μεν Έρση και Άγραυλος και Πάνδροσος, υιός δέ Ερυσίχθων..."
σημείωση: παρακάτω όπου υπάρχουν ερωτηματικά τα πρόσωπα δεν γνωστοποιούνται από τον Παυσανία.
-------------------
ΑΚΤΑΙΟΣ (πρώτος βασιλέας της Αττικής)
(Αποθανόντος δέ Ακταίου, Κέκροψ εκδέχεται την αρχήν...)
--------------
ΚΕΚΡΟΠΑΣ Α' + ; (κόρη του Ακταίου)
=
ΕΡΣΗ - ΑΓΛΑΥΡΟ - ΠΑΝΔΡΟΣΟ
(και ένα γιο τον ) ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΑ
(... Ερυσίχθων ούτος ουκ εβασίλευσεν Αθηναίων, αλλά οι του πατρός ζώντος τελευτήσαι συνέβη, και την αρχήν την Κέκροπος Κραναός εξεδέξατο, Αθηναίων δυνάμει προύχων...)
----------------
ΚΡΑΝΑΟΣ + ;
=
ΑΤΘΙΔΑ
(Κραναώ δέ θυγατέρας και άλλας και Ατθίδα γενέσθαι λέγουσιν. Από ταύτης ονομάζουσιν Αττικήν την χώραν, πρότερον καλουμένην Ακταίαν)
----------------
ΑΤΘΙΔΑ + ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΑΣ
=
;
(Κραναώ δέ Αμφικτύων επαναστάς, θυγατέρα όμως έχων αυτού, παύει της αρχής. Και αυτός ύστερον υπό Εριχθονίου και των συνεπαναστάντων εκπίπτει...)
δηλ. ο Αμφικτύονας ανέτρεψε τον Κραναό και επειδή ήταν σύζυγος της κόρης του, πήρε την εξουσία της Αττικής. Και αυτός αργότερα ανατράπηκε από τον Εριχθόνιο και τους άλλους που επαναστάτησαν μαζί με τον Εριχθόνιο.
-----------------
ΕΡΙΧΘΟΝΙΟΣ + ;
=
ΠΑΝΔΙΟΝΑΣ
(και δη και Πανδίων εβασίλευσεν ο τε Εριχθονίου...)
δηλ. βασίλεψε και ο Πανδίονας μετά τον πατέρα του που ήταν ο Εριχθόνιος...
-----------------
(πρότερός τε γαρ ήρξε Κέκροψ, ος την Ακταίου θυγατέρα έσχε, και ύστερος ος δη και μετώκησεν ες Ευβοιαν, Ερεχθέως υιός του Πανδίονος του Εριχθονίου. Και δη και Πανδίων εβασίλευσεν ο τε Εριχθονίου και ο Κέκροπος του δευτέρου.)
δηλ. πρότερος (εκ των δύο Κεκρόπων) ήταν αυτός που είχε σύζυγο την κόρη του Ακταίου, και ύστερος ήταν ο Κέκροπας που μετοίκησε στην Εύβοια, που ήταν γιος του Ερεχθέα, γιου του Πανδίονα, γιου του Εριχθονίου. Και βασίλεψε κάποιος Πανδίονας γιος του Εριχθονίου, και ένας άλλος Πανδίονας που ήταν γιος του Κέκροπα του δευτέρου.
---------------
Άρα σύμφωνα με τον Παυσανία οι βασιλείς της Αττικής ήταν οι εξής:
ΑΚΤΑΙΟΣ
ΚΕΚΡΟΠΑΣ Α'
ΚΡΑΝΑΟΣ
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΑΣ
ΕΡΙΧΘΟΝΙΟΣ
ΠΑΝΔΙΟΝΑΣ Α'
ΕΡΕΧΘΕΑΣ
ΚΕΚΡΟΠΑΣ Β'
ΠΑΝΔΙΟΝΑΣ Β'
-------------
(...και δη και Πανδίων ο τε Κέκροπος του δευτέρου τούτον Μητιονίδαι της αρχής εξελαύνουσι, και οι φυγόντι ες Μέγαρα - θυγατέρα γαρ είχε Πύλα του βασιλεύσαντος εν Μεγάροις - συνεκπίπτουσιν οι παίδες... Οι δέ παίδες κατίασί τε εκ των Μεγάρων εκβαλλόντες Μητιονίδας, και την αρχήν των Αθηναίων Αιγεύς πρεσβύτατος ων έσχεν)
δηλ. Τον Πανδίονα τον γιο του Κέκροπα του δευτέρου, του στέρησαν την βασιλεία οι Μητιονίδες και έφυγε μαζί με τα παιδιά του στα Μέγαρα - γιατί είχε σύζυγο την Πύλα, την θυγατέρα του βασιλιά των Μεγάρων -. Τα παιδιά του κατέβηκαν από τα Μέγαρα και έδιωξαν τους Μητιονήδες και ανέλαβε την βασιλεία ο Αιγέας, που ήταν ο μεγαλύτερος.
-----------------
ΠΑΝΔΙΟΝΑΣ Β' + ΠΥΛΑ
=
ΑΙΓΕΑΣ
------------------
ΑΙΓΕΑΣ + ΑΙΘΡΑ
=
ΘΥΣΕΑΣ
(Θυσεύς ες Θεσπρωτούς εμβαλών, του βασιλέως των Θεσπρωτών γυναίκα αρπάσων, το πολύ της στρατιάς ούτως απόλλυσι, και αυτός τε και Πειρίθους ... ήλωσαν, και σφάς ο Θεσπρωτός δήσας είχεν εν Κιχύρω.)
δηλ. Ο Θησέας εισέβαλε στους Θεσπρωτούς για να αρπάξει τη γυναίκα του βασιλιά των Θεσπρωτών, αλλά έχασε το μεγαλύτερο μέρος της στρατιάς, και αυτός και ο Πειρίθους αιχμαλωτίστικαν, και ο βασιλίας των Θεσπρωτών τους κράτησε στην Κίχυρο.
(...τότε δέ εχομένου Θησέως, στρατεύουσιν ες Άφιδναν οι Τυνδάρεω παίδες και την τε Άφιδναν αίρουσι και Μενεσθέα επί βασιλεία κατήγαγον...)
δηλ. Τότε που ήταν αιχμάλωτος ο Θησέας, εκστρατεύουν στην Άφιδνα (της Αττικής) τα παιδιά του Τυνδάρεω (ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης), καταλαμβάνουν την πόλη και έδωσαν την βασιλεία στον Μενεσθέα.