ΣΚΟΠΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ο σκοπός που δημιουργήθηκε αυτό το ιστολόγιο (istoria-archaiologia.blogspot.com) είναι να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της Ελληνικής Ιστορίας και προϊστορίας μέσα από τα γραφόμενα των αρχαίων Ελλήνων, Λατίνων αλλά και Βυζαντινών συγγραφέων. Δεν είναι εύκολο διότι απαιτείται υπομονή, διαύγεια και πολλές ώρες έρευνας, ούτως ώστε αυτά που θα γράφονται να είναι απολύτως έγκυρα. Οι πληροφορίες που θα παρατίθενται με νηφαλιότητα και σοβαρότητα, χωρίς διάθεση προγονολατρείας, έχουν καθαρά εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.Παρ'oλ'αυτά, για τα όποια λάθη υποπέσουν στην αντίληψη του σεβαστού αναγνώστη, οι συγγραφείς εκ τον προτέρων ζητούν συγνώμη.- ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ: erevna@freemail.grΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΠΕΛΑΣΓΟΥ

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΠΕΛΑΣΓΟΥ
(εκ των "Αρκαδικών" του Παυσανία)
-αρχαίο κείμενο-
"Φασί δέ Αρκάδες ως Πελασγός γένοιτο εν τη γη ταύτη πρώτος. Εικός δέ έχει του λόγου και άλλους ομού τω Πελασγώ, μηδέ αυτόν Πελασγόν γενέσθαι μόνον...
Πελασγος δέ βασιλεύσας τούτο μεν ποιήσασθαι καλύβας επενόησεν, ως μη ριγούν τε και ύεσθαι τους ανθρώπους, μηδέ υπό του καύματος ταλαιπωρείν. Τούτε δέ τους χιτώνας τους εκ των δερμάτων των οιών, οις και νυν περί τε Εύβοιαν έτι χρώνται και εν Φωκίδι οπόσοι βίου σπανίζουσιν, ούτος έστιν ο εξευρών...
Πελασγού δέ βασιλεύοντος γενέσθαι και τη χώρα Πελασγίαν φασίν όνομα."
σημείωση: παρακάτω όπου υπάρχουν ερωτηματικά τα πρόσωπα δεν γνωστοποιούνται από τον Παυσανία.
Πελασγός + ;
=
Λυκάονας (σύγχρονος του Κέκροπα του 1ου κατά τον Παυσανία)
Λυκάονας + ;
=
Νύκτιμος (ο μεγαλύτερος από τους γιους του Λυκάονα)
Οίνωρτος (ο μικρότερος από τους γιους του Λυκάονα)
Καλλιστώ
(Οίνωρτος δέ ο των παίδων νεώτατος Λυκάονι αρσένων, Νύκτιμον τον αδελφόν χρήματα και άνδρας αιτήσας, επεραιώθει ναυσίν ες Ιταλίαν και η Οινωτρία χώρα το όνομα έσχεν από Οινώρτου βασιλεύοντος. Ούτος εκ της Ελλάδος ες αποικίαν στόλος πρώτος εστάλη...)
---------------------------------------------
Καλλιστώ + ;
=
Αρκάς
(Μετά δέ Νύκτιμον αποθανόντα, Αρκάς εξεδέξατο ο Καλλιστούς την αρχήν. και τον τε ήμερον καρπόν ησηγάγετο ούτος παρά Τριπτολέμου και την ποίησιν αδίδαξε του άρτου και εσθήτας υφαίνεσθαι και άλλα... Από τούτου δέ βασιλεύσαντος, Αρκαδία τε αντί Πελασγίας η χώρα και αντί Πελασγών, Αρκάδες εκλήθησαν οι άνθρωποι...)
---------------------------------------------
Αρκάς + ;
=
Αφείδαντας - Αζάνας - Έλατος
---------------------------------------------
Αφείδαντας + ;
=
Άλεος
-------------------------------------------
Άλεος + ;
=
Λυκούργος - Αμφιδάμας - Κηφέας - Αύγη (ζευγάρωσε με τον Ηρακλή)
-------------------------------------------
Λυκούργος + ;
=
Έποχος - Αγκαίος (ο Αγκαίος έλαβε μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία)
-----------------------------------------
Αγκαίος + ;
=
Αγαπήνορας (αρχηγός Αρκάδων στον Τρωικό πόλεμο)
(Αγαπήνωρ δέ ο Αγκαίου του Λυκούργου μετά Έχεμον βασιλεύσας, ες Τροίαν ηγήσατο Αρκάσιν. Ιλίου δέ αλούσης, ο τοις Έλλησι κατά τον πλούν τον οίκαδε επιγενόμενος χειμών, Αγαπήνορα και το Αρκάδων ναυτικόν κατήνεγκεν ες Κύπρον, και Πάφου τε Αγαπήνωρ εγένετο οικιστής...)
-----------------------------------------
Κηφέας + ;
=
Αέροπος
----------------------------------------
Αέροπος + ;
=
Έχεμος
(στην εποχή του,οι Δωριείς κατέβηκαν στην Πελοπόννησο με αρχηγό τον Ύλλο γιο του Ηρακλή και ο Έχεμος τον σκότωσε σε μονομαχία και οι Δωριείς ηττημένοι επέστρεψαν στη Στερεά Ελλάδα)
------------------------------------------
Αζάνας + ;
=
Κλείτορας (πέθανε άτεκνος)
----------------------------------------
Έλατος + ;
=
Αίπυτος - Περέας - Κυλλήνας - Ίσχης - Στύμφηλος
----------------------------------------
Στύμφηλος + ;
=
Αγαμήδης - Γόρτυς
---------------------------------------
Αγαμήδης + ;
=
Κερκύονας
--------------------------------------
Κερκύονας + ;
=
Ιππόθους
--------------------------------------
Ιπππόθους + ;
=
Αίπυτος
-------------------------------------
Αίπυτος + ;
=
Κύψελος
(κατά την βασιλεία του οι Δωριείς επέστρεψαν στην Πελοππόνησο, όχι από τον Ισθμό, αλλά από το λεγόμενο Ρίο)
------------------------------------
Κύψελος + ;
=
Ολαίας
-----------------------------------
Ολαίας + ;
=
Βουκολίωνας
---------------------------------
Βουκολίωνας + ;
=
Φίαλος
---------------------------------
Φίαλος + ;
=
Σίμος
---------------------------------
Σίμος + ;
=
Πόμπος
--------------------------------
Πόμπος + ;
=
Αιγηνήτης
---------------------------------
Αιγηνήτης + ;
=
Πολθμήστορας - Βρίακας
--------------------------------
Βρίακας + ;
=
Αίχμις
(στην εποχή του έγεινε ο πρώτος πόλεμος μεταξύ Λακεδαιμονίων και Μεσσηνίων
743 έως 724 π.Χ.περίπου)