ΣΚΟΠΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ο σκοπός που δημιουργήθηκε αυτό το ιστολόγιο (istoria-archaiologia.blogspot.com) είναι να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της Ελληνικής Ιστορίας και προϊστορίας μέσα από τα γραφόμενα των αρχαίων Ελλήνων, Λατίνων αλλά και Βυζαντινών συγγραφέων. Δεν είναι εύκολο διότι απαιτείται υπομονή, διαύγεια και πολλές ώρες έρευνας, ούτως ώστε αυτά που θα γράφονται να είναι απολύτως έγκυρα. Οι πληροφορίες που θα παρατίθενται με νηφαλιότητα και σοβαρότητα, χωρίς διάθεση προγονολατρείας, έχουν καθαρά εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.Παρ'oλ'αυτά, για τα όποια λάθη υποπέσουν στην αντίληψη του σεβαστού αναγνώστη, οι συγγραφείς εκ τον προτέρων ζητούν συγνώμη.- ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ: erevna@freemail.grΕΝ Η ΕΣΤΙΝ Η ΤΕ ΕΛΛΑΣ (ΕΔΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ)

ΣΤΡΑΒΩΝ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΄Ζ

ΕΝ Η ΕΣΤΙΝ Η ΤΕ ΕΛΛΑΣ (ΕΔΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ)

Αρχαίο κείμενο:

"...Λοιπή δ' εστί της Ευρώπης η εντός Ίστρου και της κύκλω της θαλάττης, αρξαμένη από του μυχού του Αδριατικού μέχρι του ιερού στόματος του Ίστρου, εν η έστιν η τε Ελλάς και τα των Μακεδόνων και των Ηπειρωτών έθνη και τα υπέρ τούτων πρός τον Ίστρον καθήκοντα (έθνη) και προς την εφ' εκάτερα θάλατταν την τε Αδριατικήν (έως) και την Ποντικήν, προς μεν την Αδριατικήν τα Ιλλυρικά, προς δέ την ετέραν μέχρι της Προποντίδος και Ελλησπόντου τα Θράκια και εί τινα τούτοις αναμέμικται Σκυθικά η Κελτικά....τρόπον γάρ τινα τω Ίστρο παράλληλα έστι τα τε Ιλλυρικά και τα Παιονικά και τα Θράκια όρη, μίαν πως γραμμήν αποτελούντα διήκουσαν από του Αδρίου μέχρι προς τον Πόντον. ης προσάρκτια μέν έστι μέρη τα μεταξύ του Ίστρου και των όρων, - προς νότον δ'η τε Ελλάς- και η συνεχής βάρβαρος μέχρι της ορεινής. προς μεν ουν τω Πόντω το Αίμον έστιν όρος, μέγιστον των ταύτη και υψηλότατον, μέσην πως διαιρούν την Θράκην...και γαρ το διάστημα μέγα το προς τον Αδρίαν και τα επισκοτούντα πολλά. προς δε τω Αδρία πάσα η Αδρία σχεδόν τι, μέση δ'η Παιονία και αυτή πάσα υψηλή. εφ εκάτερα δ' αυτής επί μεν τα Θράκια η Ροδόπη ομορεί, υψηλότατον όρος μετά τον Αίμον, επί δε θάτερα προς άρκτον τα Ιλλυρικά η τε των Αυταριατών χώρα και η Δαρδανική. "

ΣΧΟΛΙΟ

Για κάποιους... σε αυτό το απόσπασμα ο Στράβων υπονοεί ως "βάρβαρος χώρα" την Μακεδονία. Φυσικά ή δεν ξέρουν να διαβάζουν ή απλά θέλουν να μας τρελάνουν. Όμως δεν θα τους κάνουμε την χάρη. Ο Στράβων αποκαλεί "βάρβαρος χώρα" τα εδάφη πάνω από τα Ιλλυρικά , Παιονικά και Θράκια όρη - που είναι ο Αίμος και η Ροδόπη - , έως τον Ίστρο ποταμό. Και από ανατολικά και τον Ανδριατικό κόλπο , την Δαρδανική και την χώρα των Αυταριατών , προς δυτικά έως τους Σκύθες και τους Κέλτες , που ήταν αναμεμιγμένοι με τα "θράκια έθνη".