ΣΚΟΠΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ο σκοπός που δημιουργήθηκε αυτό το ιστολόγιο (istoria-archaiologia.blogspot.com) είναι να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της Ελληνικής Ιστορίας και προϊστορίας μέσα από τα γραφόμενα των αρχαίων Ελλήνων, Λατίνων αλλά και Βυζαντινών συγγραφέων. Δεν είναι εύκολο διότι απαιτείται υπομονή, διαύγεια και πολλές ώρες έρευνας, ούτως ώστε αυτά που θα γράφονται να είναι απολύτως έγκυρα. Οι πληροφορίες που θα παρατίθενται με νηφαλιότητα και σοβαρότητα, χωρίς διάθεση προγονολατρείας, έχουν καθαρά εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.Παρ'oλ'αυτά, για τα όποια λάθη υποπέσουν στην αντίληψη του σεβαστού αναγνώστη, οι συγγραφείς εκ τον προτέρων ζητούν συγνώμη.- ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ: erevna@freemail.grΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΒΩΝΑ

ΣΤΡΑΒΩΝ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΄Ζ

ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΒΩΝΑ

Αρχαίο κείμενο:

"...εκ δέ της Απολλωνίας εις Μακεδονίαν η Εγνατία εστίν οδός προς έω, βεβηματισμένη κατά μίλιον και κατεστηλωμένη μέχρι Κυψέλων και Έβρου ποταμού...
Η μεν ουν πάσα Εγνατία καλείται, η δέ πρώτη επί Κανδαουίας λέγεται όρους Ιλλυρικού, διά Λυχνιδού πόλεως και Πυλώνος τόπου ορίζοντος εν τη οδώ την τε Ιλλυρίδα και την Μακεδονία. "


Απόδοση στη νεοελληνική:

Από την Απολλωνία εις την Μακεδονία με κατεύθυνση ανατολικά υπάρχει η Εγνατία οδός, μετρημένη σε μίλια και σημαδεμένη με στύλους έως τα Κύψελα και τον Έβρο ποταμό...
Όλη η οδός ονομάζεται Εγνατία αλλά το πρώτο κομμάτι καλείται "δρόμος προς Κανδαουία"
που είναι όρος της Ιλλυρίας , και διαπερνάει την πόλη της Λυχνιδού και του Πυλώνα, ενός τόπου οπού η οδός χωρίζει την Ιλλυρίδα από την Μακεδονία.ΤΟ Δ' ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΔΥΟ ΚΛΥΖΕΙ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΡΑΒΩΝ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΄Ζ

ΤΟ Δ' ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΔΥΟ ΚΛΥΖΕΙ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ...

Αρχαίο κείμενο:

"...το δ' Αιγαίον πέλαγος δύο κλύζει πλευράς της Ελλάδος, την μεν προς έω βλέπουσαν, τείνουσαν δέ από Σουνίου προς την άρκτον μέχρι του Θερμαίου κόλπου και Θεσσαλονικείας Μακεδονικής πόλεως, η νυν μάλιστα των άλλων ευανδρεί, την δέ προς νότον την Μακεδονικήν από Θεσσαλονικείας μέχρι Στρυμόνος. "

Απόδοση στην νεοελληνική:

...Το δέ Αιγαίο πέλαγος κλύζει δύο πλευρές της Ελλάδος. Η μεν μία πλευρά είναι αυτή που βλέπει στην ανατολή, και εκτείνεται από το Σούνιο και προς βορρά μέχρι του Θερμαϊκού κόλπου και της Θεσσαλονίκης , πόλης Μακεδονικής. Αυτή μάλιστα ακμάζει περισσότερο από άλλες πόλεις. Η δέ άλλη πλευρά που βλέπει προς τον νότο -η Μακεδονική- εκτείνεται από την Θεσσαλονίκη μέχρι τον Στρυμόνα.


ΣΧΟΛΙΟ

Ξεκάθαρα σε αυτό το απόσπασμα , Ελλάδα είναι και η Μακεδονία και δεν γνωρίζουμε τι είδους ευφυολογήματα θα χρησιμοποιήσουν οι δήθεν ιστορικοί των Σκοπιανών για να πουν ότι δεν εννοεί αυτό ο Στράβων , αλλά κάτι άλλο...
Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς από πλευρά γνώσης της αρχαίας γραμματείας, διότι είναι καλύτερα να υπάρχουν περισσότερες φωνές για τα δίκαια του έθνους και της πραγματικής ιστορίας , παρά λίγες και σπασμωδικές...


ΕΝ Η ΕΣΤΙΝ Η ΤΕ ΕΛΛΑΣ (ΕΔΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ)

ΣΤΡΑΒΩΝ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΄Ζ

ΕΝ Η ΕΣΤΙΝ Η ΤΕ ΕΛΛΑΣ (ΕΔΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΣ)

Αρχαίο κείμενο:

"...Λοιπή δ' εστί της Ευρώπης η εντός Ίστρου και της κύκλω της θαλάττης, αρξαμένη από του μυχού του Αδριατικού μέχρι του ιερού στόματος του Ίστρου, εν η έστιν η τε Ελλάς και τα των Μακεδόνων και των Ηπειρωτών έθνη και τα υπέρ τούτων πρός τον Ίστρον καθήκοντα (έθνη) και προς την εφ' εκάτερα θάλατταν την τε Αδριατικήν (έως) και την Ποντικήν, προς μεν την Αδριατικήν τα Ιλλυρικά, προς δέ την ετέραν μέχρι της Προποντίδος και Ελλησπόντου τα Θράκια και εί τινα τούτοις αναμέμικται Σκυθικά η Κελτικά....τρόπον γάρ τινα τω Ίστρο παράλληλα έστι τα τε Ιλλυρικά και τα Παιονικά και τα Θράκια όρη, μίαν πως γραμμήν αποτελούντα διήκουσαν από του Αδρίου μέχρι προς τον Πόντον. ης προσάρκτια μέν έστι μέρη τα μεταξύ του Ίστρου και των όρων, - προς νότον δ'η τε Ελλάς- και η συνεχής βάρβαρος μέχρι της ορεινής. προς μεν ουν τω Πόντω το Αίμον έστιν όρος, μέγιστον των ταύτη και υψηλότατον, μέσην πως διαιρούν την Θράκην...και γαρ το διάστημα μέγα το προς τον Αδρίαν και τα επισκοτούντα πολλά. προς δε τω Αδρία πάσα η Αδρία σχεδόν τι, μέση δ'η Παιονία και αυτή πάσα υψηλή. εφ εκάτερα δ' αυτής επί μεν τα Θράκια η Ροδόπη ομορεί, υψηλότατον όρος μετά τον Αίμον, επί δε θάτερα προς άρκτον τα Ιλλυρικά η τε των Αυταριατών χώρα και η Δαρδανική. "

ΣΧΟΛΙΟ

Για κάποιους... σε αυτό το απόσπασμα ο Στράβων υπονοεί ως "βάρβαρος χώρα" την Μακεδονία. Φυσικά ή δεν ξέρουν να διαβάζουν ή απλά θέλουν να μας τρελάνουν. Όμως δεν θα τους κάνουμε την χάρη. Ο Στράβων αποκαλεί "βάρβαρος χώρα" τα εδάφη πάνω από τα Ιλλυρικά , Παιονικά και Θράκια όρη - που είναι ο Αίμος και η Ροδόπη - , έως τον Ίστρο ποταμό. Και από ανατολικά και τον Ανδριατικό κόλπο , την Δαρδανική και την χώρα των Αυταριατών , προς δυτικά έως τους Σκύθες και τους Κέλτες , που ήταν αναμεμιγμένοι με τα "θράκια έθνη".

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΛΗΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ...


ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΛΗΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ...

ΑΡΡΙΑΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΗ (ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ)

Αρχαίο κείμενο:

"...Ο δέ και των Περσών τους ηγεμόνας έθαψεν. έθαψε δέ και τους μισθοφόρους Έλληνας, οι ξύν τοις πολεμίοις στρατεύοντες απέθανον όσους δέ αυτών αιχμαλώτους έλαβε, τούτους δέ δήσας εν πέδαις εις Μακεδονίαν απέπεμψεν εργάζεσθαι, ότι παρά την κοίνη δόξαντα τοις Έλλησιν, Έλληνες όντες εναντία τη Ελλάδι υπέρ των βαρβάρων εμάχοντο. Αποπέμπει δέ και εις Αθήνας τριακοσίας πανοπλίας Περσικάς ανάθημα είναι τη Αθηνά εν πόλη΄ και επίγραμμα επιγραφήναι εκέλευσε τόδε΄ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΛΗΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ΤΩΝ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΩΝ. "

ΣΧΟΛΙΟ:

Εάν οι Μακεδόνες ήταν κάτι άλλο εκτός από Έλληνες , ο Αλέξανδρος δεν θα τους αγνοούσε στο επίγραμμα που έστειλε στην Αθήνα , αλλά θα έγραφε μάλλον το εξής: "Αλέξανδρος Φιλίππου , Μακεδόνες και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων από των βαρβάρων των την Ασίαν κατοικούντων" πράγμα που φυσικά δεν συνέβη, αλλά και δεν επρόκειτω να συμβεί ποτέ. - Δηλαδή οι Μακεδόνες να θεωρηθούν μη ελληνικό φύλλο -
Δυστυχώς τα έφερε έτσι η πολιτική κάποιων σκοτεινών μυαλών και φτάσαμε στο σημείο να προσπαθούμε να αποδείξουμε τα αυτονόητα - Ότι δηλαδή οι Μακεδόνες ήταν Έλληνες , προερχόμενοι μάλιστα από το δωρικό φύλλο.

Δείτε επίσης: http://istoria-archaiologia.blogspot.com/2009/07/60-70.html

Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (4ος μ.Χ. αιώνας)- ΧΡΟΝΙΚΑ (Μετάφραση από την Λατινική έκδοση της χρονογραφίας του Ευσέβιου, αυτών που βασιλέψανε από τον Κραναό έως τον Μέγα Αλέξανδρο)


ΚΡΑΝΑΟΣ για 28 έτη
ΚΟΙΝΟΣ για 12 έτη
ΤΥΡΙΜΙΑΣ για 38 έτη
ΠΕΡΔΙΚΑΣ για 51 έτη
ΆΡΓΟΣ για 38 έτη
ΦΙΛΙΠΠΟΣ για 39 έτη
ΑΕΡΟΠΟΣ για 52 έτη
ΑΛΚΕΤΑΣ για 22 έτη
ΑΜΥΝΤΑΣ για 50 έτη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ο Α΄) για 43 έτη
ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ για 28 έτη
ΑΡΧΕΛΑΟΣ για 24 έτη
ΟΡΕΣΤΗΣ για 3 έτη
ΑΡΧΕΛΑΟΣ για 4 έτη
ΑΜΥΝΤΑΣ για 1 έτος
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ για 1 έτος
άλλος ΑΜΥΝΤΑΣ για 6 έτη
άλλος ΑΜΥΝΤΑΣ για 18 έτη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ για 1 έτος
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ για 4 έτη
ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ για 6 έτη
ΦΙΛΙΠΠΟΣ για 27 έτη
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ο Μέγας) για 12 έτη
Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ μέρος 2ο

Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ μέρος 2ο
1) ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (4ος αιώνας μ.Χ.) - ΧΡΟΝΙΚΑ (Μετάφραση από την Λατινική έκδοση της χρονογραφίας του Ευσέβιου, που πήρε αποσπάσματα από το βιβλίο του ιστορικού Διοδώρου Σικελιώτου)

(Περιληπτική απόδοση στη νεοελληνική.Απόσπασμα 15 παράγραφος 1 κ' 2)

...Ο Κάρανος πριν από την πρώτη Ολυμπιάδα συγκέντρωσε από τους Αργείους και τους άλλους Πελοποννήσιους στρατιωτικές δυνάμεις και εξεστράτευσε προς την Μακεδονία.
Εκείνον τον καιρό ο βασιλιάς των Ορεστών βρισκόταν σε πόλεμο με τους γείτονες που ονομάζονταν Εορδαίοι και ΄κάλεσε τον Κάρανο να έλθει για βοήθεια αφού υποσχέθηκε να του δώσει την μισή χώρα εάν αποκατασταθεί η ειρήνη. Ο βασιλιάς κράτησε τον λόγο του και ο Κάρανος βασίλεψε σ' αυτή 30 χρόνια.
Μετά βασίλεψε ο γιος του ο Κοίνος 28 χρόνια. Μετά ο Τυρίμμος 43 χρόνια . Μετά ο Περδίκκας 48 χρόνια και μετά ο Αργαίος 31 χρόνια .
Ο Αργαίος άφησε διάδοχο στον θρόνο τον Φίλιππο που βασίλεψε 33 χρόνια και μετά ο Αερόπας 20 χρόνια.
Τον Αερόπα τον διαδέχθηκε ο Αλκέτας που βασίλεψε 18 χρόνια και μετά ο Αμύντας 49 χρόνια. Τον Αμύντα τον διαδέχθηκε ο Αλέξανδρος (ο Α΄) που βασίλεψε 44 χρόνια. Μετά τον Αλέξανδρο βασίλεψε ο Περδίκκας 22 χρόνια και μετά ο Αρχέλαος 17 , και έπειτα ο Αγέορπος 6 χρόνια. Κατόπιν βασίλεψε ο Παυσανίας 1 χρόνο, ο Πτολεμαίος 3 , μετά ο Περδίκκας 5 και ο Φίλιππος 24.
Τον Φίλιππο τον διαδέχθηκε ο γιος του Αλέξανδρος που πέρασε 12 χρόνια πολεμώντας τους Πέρσες.


2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ (απόσπασμα που πήρε από τον Διόδωρο Σικελιώτη)
(Περιληπτική απόδοση στη νεοελληνική)

..."Γενεαλογούν τον Κάρανο όπως λέει ο Διόδωρος αλλά και οι περισσότεροι των συγγραφέων μεταξύ των οποίων και ο Θεόπομπος ως εξής.
Ο Κάρανος ήταν γιος του Φείδωνος ,γιου του Αριστοδαμίδα , γιου του Μέροπος ,γιου του Θεστίου , γιου του Κισσίου που ήταν γιος του Τημένου , γιου του Αριστομάχου , γιου του Κλεοδαίου , γιου του Ύλλου που ήταν γιος του Ηρακλή."

(Γεώργιος Σύγκελλος τέλη 7ου-αρχές 8ου αιώνα και ήταν μοναχός. Συνέγραψε την Εκλογή Χρονογραφίας -επιλογή αποσπασμάτων από χρονογράφους-, όπου αφηγείται τα γεγονότα από κτίσεως κόσμου ως το 284 μ.Χ. )


3) ΕΥΈΒΙΟΥ - ΧΡΟΝΙΚΑ (Μετάφραση από την Αρμενική έκδοση του Ευσέβιου, που χρησιμοποιεί αποσπάσματα από τον ιστορικό Διόδωρο Σικελιώτη)

( Περιληπτική απόδοση στη νεοελληνική - Απόσπασμα 15 παράγραφος 3)

"...Έτσι ανάγουν αξιόπιστοι ιστορικοί τη γενεαλογία του Μακεδονικού βασιλείου στον Ηρακλή"