ΣΚΟΠΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ο σκοπός που δημιουργήθηκε αυτό το ιστολόγιο (istoria-archaiologia.blogspot.com) είναι να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της Ελληνικής Ιστορίας και προϊστορίας μέσα από τα γραφόμενα των αρχαίων Ελλήνων, Λατίνων αλλά και Βυζαντινών συγγραφέων. Δεν είναι εύκολο διότι απαιτείται υπομονή, διαύγεια και πολλές ώρες έρευνας, ούτως ώστε αυτά που θα γράφονται να είναι απολύτως έγκυρα. Οι πληροφορίες που θα παρατίθενται με νηφαλιότητα και σοβαρότητα, χωρίς διάθεση προγονολατρείας, έχουν καθαρά εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.Παρ'oλ'αυτά, για τα όποια λάθη υποπέσουν στην αντίληψη του σεβαστού αναγνώστη, οι συγγραφείς εκ τον προτέρων ζητούν συγνώμη.- ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ: erevna@freemail.grΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΕΝΔΥΜΙΩΝΑ

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΕΝΔΥΜΙΩΝΑ
(εκ των "Ηλειακών" του Παυσανία)
-αρχαίο κείμενο-
"Βασιλεύσαι πρώτον εν τη γη ταύτη ( την Ήλιν) λέγουσιν Αέθλιον, παίδα δέ αυτόν Διός τε είναι και Πρωτογένειας της Δευκαλίωνος, Αεθλίου δέ Ενδυμίωνα γενέσθαι. Τούτου του Ενδυμίωνος Σελήνην φασίν ερασθήναι, και ως θυγατέρες αυτώ γένοιτο εκ της θεού πεντήκοντα. Οι δέ δη μάλλον τι εικότα γέγοντες Ενδυμίωνι λαβόντι Αστεροδίαν γυναίκα, οι δέ την Ιτώνου του Αμφικτύονος Χρομίαν, άλλοι δέ Υπερίππην την Αρκάδος, γενέσθαι δ'ουν φασίν αυτώ Παίονα και Επειόν τε και Αιτωλόν και θυγατέρα επ'αυτοίς Ευρυκύδαν.Έθηκε δέ και εν Ολυμπία δρόμου τοις παισίν αγώνα Ενδυμίων υπέρ της αρχής, και ενίκησε και έσχε την βασιλείαν Επειός, και Επειοί πρώτον τότε ων ήρχεν ωνομάσθησαν. Των δέ αδελφών οι τον μέν καταμείναι φασίν αυτόυ, Παίονα δέ αχθόμενον τη ήσση φυγείν ως πορρωτάτω, και την υπέρ Αξιού ποταμού χώραν απ'αυτού Παιονίαν ονομασθήναι."
σημείωση: παρακάτω όπου υπάρχουν ερωτηματικά τα πρόσωπα δεν γνωστοποιούνται από τον Παυσανία, πλην των πιθανών γυναικών του Ενδυμίωνα.
---------------------------------
Δίας + Πρωτογένεια (κόρη Δευκαλίωνα και Πύρρας)
=
Αέθλιος + ( ;)
=
ΕΝΔΥΜΙΩΝΑΣ + ( ;)
=
Παίονας - Επειός - Αιτωλός - (και κόρη την) Ευρυκύδα.
---------------------------------
Επειός + Αναξιρόη
=
Υρμίνα
---------------------------------
Υρμίνα + Φόρβαντας (γιος του Λαπίθη)
=
Άκτορας
(Ο Άκτορας συνοίκισε μια πόλη στην περιοχή της Ηλείας στην οποία έδωσε το όνομά της μητέρας του. Η πόλη Υρμίνα αναφέρεται στον Όμηρο σαν μία από τις πόλεις των Επειών-Ηλείων που έλαβαν μέρος στον Τρωικό πόλεμο. Σήμερα υπάρχουν ερείπια Μυκηναϊκης ακρόπολης που ενδεχομένως να ανήκουν στην προϊστορική Υρμίνα)
----------------------------------
Άκτορας + ( ;)
=
Κτέατος - Εύρυτος
---------------------
Κτέατος + Θηρονίκη
=
Αμφίμαχος ( Σκοτώθηκε στην Τροία)
---------------------------------
Εύρυτος + Θηραιφόνη (αδελφή της Θηρονίκης)
=
Θάλπιος
( Άρα ο Αμφίμαχος και ο Θάλπιος είναι πρώτα ξαδέλφια)
---------------------------------
Ευρυκύδα (η κόρη του Ενδυμίωνα) + ( ;)
=
Ηλείος (πρώτος ξάδελφος της Υρμίνας κόρη του Επειού)
---------------------------------
Ηλείος + ( ;)
=
Αυγέας (ή Αυγείας) του οποίου οι στάβλοι καθαρίστηκαν από τον Ηρακλή. Επίσης δεύτερος ξάδελφος του Άκτορα γιου της Υρμίνας.
---------------------------------
Αυγέας + ( ;)
=
Αγασθένης
---------------------------------
Αγασθένης + ( ;)
=
Πολύξενος
(Ο Πολύξενος με τον Θάλπιο και τον Αμφίμαχο είναι τέταρτα ξαδέλφια, αφού έχουν κοινό πρόγονο τον Ενδυμίωνα)
---------------------------------
Πολύξενος + ( ;)
=
Αμφίμαχος
(Ο Πολύξενος, για να τιμήσει τον τέταρτο ξάδελφό του που πολέμησε και σκοτώθηκε στην Τροία, έδωσε το όνομα "Αμφίμαχος" στον γιο του)
---------------------------------
Αμφίμαχος + ( ;)
=
Ηλείος
(Επί της βασιλείας του Ηλείου στην Ήλιδα, οι Δωριείς με αρχηγούς τους γιους του Αριστομάχου - Τήμενο, Κρεσφόντη, Αριστόδημο, - μαζεύτηκαν για να περάσουν στην Πελοπόννησο)
---------------------------------
---------------------------------
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΕΝΔΥΜΙΩΝΑ
(εκ της "Βιβλιοθήκης" του Απολλοδώρου)
- αρχαίο κείμενο-
"Καλύκης δέ και Αεθλίου παις Ενδυμίων γίνεται, όστις εκ Θεσσαλίας Αιολέας αγαγών
Ήλιν ώκισε. Λέγουσι δέ αυτόν τίνες εκ Διός γενέσθαι. Τούτου κάλλει διενεγκόντος ηράσθη Σελήνη, Ζευς δέ αυτώ δίδωσιν ο βούλεται ελέσθαι. Ο δέ αιρείται κοιμάσθαι διά παντός αθάνατος και αγήρως μένων..."
απόδοση:
"Η Καλύκη και ο Αέθλιος κάνανε γιο τον Ενδυμίωνα, ο οποίος πήρε από την Θεσσαλία τους Αιολείς και κατοίκησαν την Ήλιδα. Λένε μερικοί ότι γεννήθηκε από τον Δία. Για τα κάλλη του λένε ότι τον ερωτεύτηκε η Σελήνη αλλά ο Ζευς έδωσε σ΄αυτόν την δυνατότητα να διαλέξει ότι θέλει. Και αυτός διάλεξε να κοιμάται για πάντα μένοντας αθάνατος και αγέραστος..."
-----------------------------
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ + ΠΥΡΡΑ
=
ΕΛΛΗΝΑΣ - ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΑΣ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑ
-----------------------------
Πρωτογένεια + Δίας
=
Αέθλιος
----------------------------
Αέθλιος + Καλύκη
=
ΕΝΔΥΜΙΩΝΑΣ
---------------------------
Ενδυμίωνας + Ιφιάνασσα
=
Αιτωλός
--------------------------
Αιτωλός + Προνόη
=
Πλευρώνας - Καλυδώνας
-------------------------
Πλευρώνας + Ξανθίππη
=
Στερόπη - Στρατονίκη - Στερόπη - Αγήνορας
-------------------------
Καλυδώνας + Αιολία
=
Πρωτογένεια - Επικάστη
------------------------
Αγήνορας + Επικάστη
=
Ποθάονας - Δημονίκη
------------------------
Ποθάονας + Ευρήτη
=
Άγριος - Αλκάθοος - Μέλας - Λευκωπέας - Στερόπη - Οινέας
-----------------------
Δημονίκη + Άρης
=
Εύηνος - Μώλος - Πύλος - Θέστιος
-----------------------
Θέστιος + Ευρυθέμη
=
Ευρύπυλος - Πλήξιππος - Εύιππος - Ίφικλος - Υπερμνήστρα - Λήδα - Αλθαία
----------------------
Οινέας + Αλθαία (ανιψιά του Οινέα)
=
Τοξέας - Θυρέας - Κλύμενος - Γόργη - Μελέαργος - Δηιάνειρα
(Όταν πέθανε η Αλθαία, ο Οινέας πήρε για γυναίκα του την Περίβοια)
---------------------
Οινέας + Περίβοια
=
Τυδέας - Ωλενίας
--------------------
Τυδέας + Διηπύλη
=
ΔΙΟΜΗΔΗΣ
(ο Διομήδης έλαβε μέρος στον Τρωικό πόλεμο)