ΣΚΟΠΟΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ο σκοπός που δημιουργήθηκε αυτό το ιστολόγιο (istoria-archaiologia.blogspot.com) είναι να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της Ελληνικής Ιστορίας και προϊστορίας μέσα από τα γραφόμενα των αρχαίων Ελλήνων, Λατίνων αλλά και Βυζαντινών συγγραφέων. Δεν είναι εύκολο διότι απαιτείται υπομονή, διαύγεια και πολλές ώρες έρευνας, ούτως ώστε αυτά που θα γράφονται να είναι απολύτως έγκυρα. Οι πληροφορίες που θα παρατίθενται με νηφαλιότητα και σοβαρότητα, χωρίς διάθεση προγονολατρείας, έχουν καθαρά εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα.Παρ'oλ'αυτά, για τα όποια λάθη υποπέσουν στην αντίληψη του σεβαστού αναγνώστη, οι συγγραφείς εκ τον προτέρων ζητούν συγνώμη.- ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΜΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ: erevna@freemail.grΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ

(εκ της "Βιβλιοθήκης" του Απολλοδώρου)
-αρχαίο κείμενο-
…Προμηθέως δε παίς Δευκαλίων εγένετο. Ούτος βασιλεύων των περί την Φθίαν τόπων γαμεί Πύρραν την Επιμηθέως και Πανδώρας… Επεί δε αφανίσαι Ζευς το χαλκούν ηθέλησε γένος, υποθεμένου Προμηθέως Δευκαλίων τεκτηνάμενος λάρνακα, και τα επιτήδεια ενθέμενος, εις ταύτην μετά Πύρρας εισέβει. Ζευς δε πολύν υετόν απ’ουρανού χέας τα πλείστα μέρη της Ελλάδος κατέκλυσεν…

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ + ΠΥΡΡΑ
=
ΕΛΛΗΝΑΣΑΜΦΙΚΤΥΟΝΑΣΠΡΩΤΟΓΕΝΝΕΙΑ
--------------
ΕΛΛΗΝΑΣ + ΟΡΣΗΙΔΑ
=
ΔΩΡΟΣ ΞΟΥΘΟΣΑΙΟΛΟΣ

Αυτός μεν (του Έλληνος) ουν αφ’αυτού τους καλουμένους Γραικούς προσηγόρευσεν Έλληνας, τοις δε παισίν εμέρισε την χώραν…
---------------
ΔΩΡΟΣ + (;)
=
ΤΕΚΤΑΜΟΣ + (;)
=
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
---------------
ΞΟΥΘΟΣ + ΚΡΕΟΥΣΑ (κόρη Ερεχθέως βασιλέα Αττικής)
=
ΑΧΑΙΟΣΙΩΝΑΣ
---------------
ΑΙΟΛΟΣ + ΕΝΑΡΕΤΗ (κόρη Δηιμάχου)
=
(εφτά αγόρια) ΚΡΗΘΕΑΣΣΙΣΥΦΟΣΑΘΑΜΑΝΤΑΣΣΑΛΜΩΝΕΑΣΔΗΙΟΝΑΣΜΑΓΝΗΤΑΣΠΕΡΙΗΡΗΣ
(πέντε κορίτσια) ΚΑΝΑΚΗΑΛΚΥΟΝΗΠΕΙΣΙΔΙΚΗ - ΚΑΛΥΚΗ - ΠΕΡΙΜΗΔΗ
----------------